Prywatność na
DevilPage.pl

W serwisach DevilPage.pl korzystamy z plików cookies, aby zapewnić Wam wygodę, bezpieczeństwo i komfort użytkowania stron. Cookies wykorzystywane są m.in. do personalizacji reklam. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdziesz w naszym dziale Polityka Cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz także postanowienia naszego Regulaminu.

Akceptuję pliki Cookies i Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu DevilPage.pl

1. Postanowienia ogólne

1) Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu „DevilPage.pl”, zwanego dalej Serwisem. Regulamin określa prawa i obowiązku korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

2) Serwisem określa się stronę internetową dostępną pod adresem devilpage.pl wraz ze wszystkimi podstronami.

3) Administratorem serwisu jest Mateusz Rychlak, zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

4) Użytkownikiem jest każda osoba, która odwiedza Serwis.

5) Użytkownikiem Zarejestrowanym jest osoba fizyczna, która zarejestrowała konto bezpośrednio w Serwisie. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna, dobrowolna i nie jest obowiązkowa.

6) Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia niektórych funkcjonalności Serwisu, takich jak komentowanie artykułów, tylko dla Użytkowników Zarejestrowanych.

7) Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu.

8) Regulamin serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://devilpage.pl/index/dzialy/264/regulamin

2. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1) Aby korzystać z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (komputer, smartfon, tablet lub inne) wyposażonego w przeglądarkę internetową i posiadającego dostęp do internetu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, jeśli treści na urządzeniu Użytkownika nie są wyświetlane prawidłowo.

2) Dostęp do niektórych treści Serwisu może wymagać instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych takich jak Java, Flash i innych.

3) Aby zarejestrować konto w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4) Do prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Serwisu konieczne jest włączenie obsługi plików Cookies. Więcej informacji na temat Cookies Użytkownik znajdzie w Polityce Cookies Serwisu.

5) W Serwisie mogą być wyświetlane reklamy.

3. Prawa i obowiązki użytkownika

1) Internauta zostaje Użytkownikiem w momencie uruchomienia dowolnej strony Serwisu.

2) Użytkownik zostaje Użytkownikiem Zarejestrowanym w momencie aktywacji konta w Serwisie. W celu aktywacji konta konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest równocześnie Użytkownikiem.

3) Korzystający z Serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, netykiety oraz przepisów polskiego prawa.

4) Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu poprzez przeglądanie i lekturę zamieszczonych w nim treści. Użytkownik Zarejestrowany ma natomiast możliwość brania czynnego udziału w życiu strony: komentowania treści, zakładania wątków na forum, dyskusji z innymi użytkownikami.

5) Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i dobrych obyczajów. Oznacza to, że nie będzie publikował w Serwisie treści, które powszechnie uważane są za wulgarne, obrażają uczucia innych, dyskryminują innych użytkowników lub takich, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.

6) Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin.

7) Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość zgłaszania nieodpowiednich komentarzy Administratorowi poprzez funkcję „Zgłoś”, która widnieje przy każdym komentarzu. Administrator zobowiązuje się weryfikować takie zgłoszenia w najkrótszym możliwym czasie i podjąć stosowne działania.

8) Jeśli Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany będzie nagminnie łamał zasady niniejszego Regulaminu, to Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego, zablokowanie go lub zablokowanie określonego adresu IP, z którego Użytkownik łamiący postanowienia Regulaminu korzysta.

9) Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego, jeśli ten nie logował się do Serwisu dłużej niż 2 lata.

10) Jeśli Użytkownik będzie łamał przepisy prawa lub działał na szkodę Serwisu, to Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępnienia niezbędnych danych organom ścigania.

4. Dane osobowe i ochrona prywatności Użytkownika

1) Użytkownik, w chwili uzyskania statusu Użytkownika Zarejestrowanego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych.

2) Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkownika korzystającego z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

3) Użytkownik wyraża zgodę na publikację wybranych danych osobowych w tzw. Profilu Użytkownika.

4) Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, zmiany, przeniesienia lub usunięcia.

5) Administrator otoczy dane osobowe użytkownika szczególną ochroną i nie będzie udostępniał ich innym podmiotom.

6) Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć swoje konto w Serwisie, a co za tym idzie usunąć swoje dane osobowe. W tym celu Użytkownik musi skontaktować się z Administratorem poprzez formularz dostępny na podstronie Kontakt. Po usunięciu konta nie ma możliwości ponownego założenia konta o takim samym loginie.

7) Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.

8) Administrator nie zbiera w Serwisie żadnych danych w sposób automatyczny za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. do personalizacji reklam, czy analityki internetowej (Google Analitycs). Szczegółowe informacje na temat wykorzystania plików cookies znajdują się w Polityce Cookies.

9) Administrator zastrzega sobie prawo do komunikacji z Użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zgadza się, aby na podany adres e-mail otrzymywać informacje na temat ważnych zmian dotyczących Serwisu.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

1) Administrator dokłada wszelkich starań, aby Serwis był dostępny nieprzerwanie dla Użytkowników. Zastrzega jednak sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu, a także wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych, wiekowych oraz zamknięcie Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia Użytkowników.

2) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych, które naruszają prawo i są dokonywane na łamach Serwisu.

3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do danych osobowych lub danych konkretnych Użytkowników, np. próby przejęcia kont.

6. Postanowienia końcowe

1) Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego postawień niniejszego Regulaminu.

2) Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać w chwili ogłoszenia go w Serwisie.

3) Ostatnia data aktualizacji regulaminu: 25 kwietnia 2018 roku